• Finansujemy realizację 17 inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony karpackiego środowiska w 11 gminach.
  • Realizujemy pięć inicjatyw lokalnych w Gminie Zakliczyn, których efektem jest przekazanie 150 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych, założenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, powstanie Karpackiego Centrum Dialogu, prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości wypalania traw oraz na temat ochrony płazów i gadów.
  • Zorganizowaliśmy turniej piłkarski w ramach projektu „Turniej piłki nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna”.
  • Prowadziliśmy Klub Młodego Mechanika w świetlicy wiejskiej w Wesołowie.

Publikacje

Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz

Artykuły

Inicjatywa nr 5: Sad przydomowy – ostoja życia

Inicjatywa nr 5: Sad przydomowy – ostoja życia

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Stróżach.

Inicjatywa ma na celu powstanie sadu drzew owocowych starych rodzimych odmian. W najbliższym regionie sady owocowe ze względu na swój wiek znikają zapomniane z krajobrazu. Odtworzenie sadu tradycyjnego próba odszukania w sobie naturalnej ludzkiej umiejętności współistnienia ze światem zwierząt, owadów i roślin.


Inicjatywa nr 4: Dzień Żaby

Inicjatywa nr 4: Dzień Żaby

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Stróżach w partnerstwie z Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach.

Celem inicjatywy jest dostarczenie przedstawicielom społeczności lokalnej wiedzy o żyjących gadach i płazach, ich roli w ekosystemach oraz zagrożeniach, jakie przed nimi stają na skutek działania czynników cywilizacyjnych. Dodatkowo celem jest rozpoczęcie, we współdziałaniu z lokalną społecznością, budowy infrastruktury służącej ochronie tych zwierząt.


Inicjatywa nr 3: Edukacja ekologiczna młodzieży, dorosłych oraz praktyczne działania na rzecz poprawy zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych.

Inicjatywa nr 3: Edukacja ekologiczna młodzieży, dorosłych oraz praktyczne działania na rzecz poprawy zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Zawoi w partnerstwie z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych.

Celem inicjatywy jest poprawa zdrowotności lasów prywatnych, a tym samym przywrócenie im właściwych pierwotnych funkcji, przez hodowlę zalecanych gatunków drzew i wysadzanie ich w lasach oraz podnoszenie wiedzy obecnych i przyszłych właścicieli lasów.


Inicjatywa nr 2: Utworzenie tradycyjnej zagrody roślin karpackich przy Muzeum Regionalnym "Na Grapie" w Jaworzynce.

Inicjatywa nr 2: Utworzenie tradycyjnej zagrody roślin karpackich przy Muzeum Regionalnym "Na Grapie" w Jaworzynce.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Jaworzynce w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie".

Celem projektu jest zrównoważony rozwój Muzeum Regionalnego "Na Grapie", czyli przeprowadzenie działań z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów środowiskowych, przyrodniczych (zagospodarowanie otoczenia poprzez nawiązanie do tradycyjnego użytkowania ziemi, a także warsztaty i prelekcje dotyczące roślin). Dzięki temu nastąpi też wśród społeczeństwa wzrost świadomości ekologicznej.


Inicjatywa nr 1: Ochrona środowiska przyrodniczego, przywracanie różnorodności biologicznej środowiska, wykorzystywanie wody opadowej.

Inicjatywa nr 1: Ochrona środowiska przyrodniczego, przywracanie różnorodności biologicznej środowiska, wykorzystywanie wody opadowej.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Mieście Gorlice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Partner dla Przedsiębiorczości”.

Celem inicjatywy jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego, poprzez przywracanie różnorodności biologicznej i racjonalną gospodarkę wodno – ściekową.