Projekt Archiwalny Rower z odzysku - czysty zysk
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
styczeń – listopad 2008
Budżet całkowity:
9 989,00 zł

Realizacja projektu „ Rower z odzysku - czysty zysk" rozpoczęła się w dniu 15 lutego  2008 od spotkania osób zaangażowanych w projekt celem doprecyzowania i określenia swojego udziału w realizacji poszczególnych zadań związanych z projektem. Rozpoczęliśmy sprzątanie i zagospodarowywanie sali w której miały odbywać się spotkania KMM (Klubu Młodych Mechaników). Z biegiem czasu w uporządkowanej sali zaczęły pojawiać się pozyskane rowery lub coś co je przypominało. Powstały stoły warsztatowe, statyw pod rowery, wyremontowaliśmy pozyskane imadła, wykonaliśmy kraty do drzwi dla zabezpieczenia naszej sali przed niekontrolowaną migracją narzędzi.

Od marca 2008 nasz Klub zaczął wzbogacać się o zakupione narzędzia i inne materiały. Przystąpiliśmy do pierwszych poważniejszych działań z rowerami.

Od stycznia 2008, mając świadomość, iż projekt nasz został dofinansowany podjęliśmy już próby wkomponowania informacji o projekcie w zebranie wiejskie. Jednak było ono zapowiadane i przenoszone systematycznie na inny termin przez osoby odpowiedzialne za jego organizację. W rezultacie w Wesołowie w roku 2008 do spotkania mieszkańców wsi nie doszło. Grupa Działania na Rzecz Odnowy Wsi nie chciała rozpoczynać realizacji projektu od zorganizowania spotkania wbrew woli władz. Istniało zagrożenie, że będzie to źle odebrane przez mieszkańców wsi Wesołów i zakończy się niepowodzeniem..

W marcu 2008 udało nam się zakupić 11 rowerów w zachwycająco dobrym stanie dla których alternatywą było złomowisko. Dobry stan rowerów nie wymagał tak ogromnych nakładów czasowych jak przewidywaliśmy w projekcie i pozwolił nam na realizację dodatkowych inicjatyw z wykorzystaniem KMM.

W kwietniu 2008 odbyła się sesja grupowa z doradztwa zawodowego w której wzięło udział 10 osób. Ze spotkania wysnuły się niepokojące refleksje, iż duża część dziewczyn w naszej wsi nie wykazuje zainteresowania w poszukiwaniu innych aspiracji zawodowych niż te, które proponuje najbliższe ich otoczenie (np. miasto Zakliczyn).

W kwietniu 2008 i maju 2008 opracowywana była również pierwsza „Wesołowianka". Jej okładka przedstawia charakterystyczne miejsce z Wesołowa a rysunek ten został wykonany przez jednego z klubowiczów.

W czerwcowy Gminny Dzień Dziecka reprezentowaliśmy Klub Młodych Mechaników przedstawiając jego osiągnięcia na niepowtarzalnej w swojej formie wystawie użyczonej przez Ligę Ochrony Przyrody. Była to nasza forma rekompensaty dla projektu za niepowodzenie z organizacją spotkania mieszkańców wsi Wesołów.

Lipiec 2008 to miesiąc poświęcony pracy nad boiskiem do siatkówki i odgracaniu jednej z sal świetlicy. Powstała pierwsza wesołowska widokówka. Ponadto ukazało się drugie wydanie „Wesołowianki". Nieustannie trwał remont rowerów.

W sierpniu 2008 KMM wykonał unikatową huśtawkę dla klasztoru Ojców Franciszkanów z okazji Pierwszego Pikniku Rodzinnego w klasztorze. Oprócz systematycznie naprawianych rowerów KMM rozpoczął remont pomieszczenia przeznaczonego na salę komputerową.

Wrzesień 2008 to przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu na pocztówkę. Wyremontowana sala komputerowa została wyposażona w pięć komputerów z tego cztery mają dostęp do internetu. Komputery dzięki staraniom KMM przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Stowarzyszenia Ekopsychologia.

Październik 2008 jest naszym zdaniem miesiącem sukcesu. Zorganizowaliśmy Piknik Rowerowy, w którym uczestniczyło 40 osób. Odbyło się oficjale otwarcie sali komputerowej. Wręczyliśmy również nagrody za udział w konkursie plastycznym na widokówkę o Wesołowie.

Listopad 2008 to zamykanie zobowiązań związanych z projektem „Rower z odzysku - czysty zysk" i wprowadzanie w życie kolejnego pt.: „Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży"

Zdajemy sobie sprawę, iż z dniem 30 listopada 2008 projekt „ Rower z odzysku - czysty zysk" miał prawo zakończyć się. Niestety z niewyjaśnionych przyczyn rowerowe szaleństwo we wsi Wesołów nabiera rozpędu. Przepraszamy za naszą bezradność w tej kwestii. Niemniej jednak w imieniu dzieci i młodzieży ze wsi Wesołów

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wspomagania Wsi oraz Bankowi Inicjatyw Społeczno Ekonomicznym za dofinansowanie naszego projektu „Rower z odzysku - czysty zysk".

U nas we wsi :

„ (...) jeszcze nigdy tak młodzi, nie zawdzięczali tak wiele, tak nielicznym (...)"