Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 4: Dzień Żaby

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Stróżach w partnerstwie z Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach.

Celem inicjatywy jest dostarczenie przedstawicielom społeczności lokalnej wiedzy o żyjących gadach i płazach, ich roli w ekosystemach oraz zagrożeniach, jakie przed nimi stają na skutek działania czynników cywilizacyjnych. Dodatkowo celem jest rozpoczęcie, we współdziałaniu z lokalną społecznością, budowy infrastruktury służącej ochronie tych zwierząt.

Wykonane działania:

  1. Została zakupiona: siatka (200 m.b.) (wraz ze słupkami, klipsami, opaskami, robocizną i transportem), piny (200 sztuk), kamizelki odblaskowe (30 sztuk), koszulki (30 sztuk), rękawiczki (30 kompletów), czapeczki (30 sztuk), wiaderka (18 sztuk), opaski odblaskowe (30 sztuk), znaki informacyjne (4 sztuki);
  2. Została opracowana i złożona broszura informacyjna o gadach i płazach w Gminie Zakliczyn;
  3. Zostały przeprowadzone przez eksperta warsztaty poglądowe „W jaki sposób zbierać płazy, montować siatkę?”. Warsztaty w dniu 20 kwietnia 2016 podprowadził Grzegorz Tabasz (znawca płazów, dziennikarz). Wzięły w nich udział 53 osoby;
  4. 21 kwietnia 2016 została przeprowadzony happening „Dzień Żaby”, podczas którego uczniowie Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki, pod nadzorem nauczyciela, założyli siatkę przeciw płazom. Akcja była zabezpieczona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Stróskiej oraz była wykonana pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg;
  5. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;

Pliki do pobrania

Nazwa