Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 3: Edukacja ekologiczna młodzieży, dorosłych oraz praktyczne działania na rzecz poprawy zróżnicowania gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Zawoi w partnerstwie z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych.

Celem inicjatywy jest poprawa zdrowotności lasów prywatnych, a tym samym przywrócenie im właściwych pierwotnych funkcji, przez hodowlę zalecanych gatunków drzew i wysadzanie ich w lasach oraz podnoszenie wiedzy obecnych i przyszłych właścicieli lasów.

Wykonane 12 lat temu obiekty drewniane wymagają gruntownego remontu, a część z nich wymiany. Istnieje potrzeba zadaszenia sceny, co umożliwi korzystanie z niej przy gorszej pogodzie, tym bardziej, że uczestnicy warsztatów ekologicznych mają możliwość przebywać pod zadaszonymi wiatami. Przebudowa drzewostanu wymaga hodowli dużej ilości sadzonek rodzimych gatunków drzew i krzewów.

Wykonane działania:

  1. Zostały kupione w Nadleśnictwach kwalifikowane nasiona i sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  2. Zostało wykonane zadaszenia na wiatę edukacyjną;
  3. Wiata edukacyjna została wyposażona w 4 stoły i 8 ław;
  4. Zostało przeprowadzone doradztwo dla społeczności lokalnych (4 grupy: 16 września 2015 – 22 uczestników i 20 uczestników, 27 października 2015 – 26 uczestników i 22 uczestników, 20 lutego 2016 – 23 uczestników). Doradztwo było prowadzone przez Dariusza Chochół – Głównego Specjalistę ds. Ochrony Przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego;
  5. Zostały wykonane i zamontowane dwie tablice edukacyjno-informacyjna;
  6. Zostały nieodpłatnie rozdysponowane sadzonki drzew;