Projekt Archiwalny InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
grudzień 2012 – listopad 2015
Budżet całkowity:
280 195,91 zł

Celem projektu "InRuTou - Innowacje w turystyce wiejskiej" jest opracowanie, w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, innowacyjnego zestawu narzędzi i metod służących rozwojowi i promocji produktów turystyki na terenach wiejskich. Lokalne społeczności z gór Austrii, Polski, Rumunii, Ukrainy i Włoch wezmą udział w testowaniu platformy e-learningowej, systemu wymiany doświadczeń oraz aplikacji na telefony komórkowe, pomagającej turystom w poznawaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2012 r. i potrwa do listopada 2015 r.; realizowany jest przez konsorcjum złożone z 9 partnerów - różnego typu instytucji i organizacji z krajów UE oraz Ukrainy. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.inrutou.eu.

Wyzwania

 • Oddalenie wiejskich społeczności z terenów górskich od głównych ośrodków rozwoju.
 • Brak wystarczającej wiedzy o waloryzacji, przedsiębiorczości, zarządzaniu, promocji zasobów turystycznych, wykorzystaniu nowych mediów.
 • Niski poziom dostępu do specjalistycznych szkoleń zawodowych.

Turystyka wiejska jako rozwiązanie

 • Udział i zaangażowanie dobrze poinformowanych przedstawicieli lokalnych społeczności
 • Wsparcie ze strony partnerów projektu
 • Wzmocnienie lokalnych społeczności
 • Podejmowanie świadomych decyzji o rozwoju turystyki wiejskiej na poziomie lokalnym
 • … i ich realizacja
 • Edukacja – szkolenia
 • Dostarczenie umiejętności i kwalifikacji
 • Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.