Projekt Archiwalny Cafe Obywatelska
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
lipiec 2013 – lipiec 2014
Budżet całkowity:
379 114,00 zł

Projekt „Café Obywatelska” organizowany jest przez Stowarzyszenie Ekopsychologia we współpracy z partnerami: Fundacją Inicjatyw Rozwojowych „Fenomeno”, Fundacją Generator Inspiracji, Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” oraz Stowarzyszeniem Novy Domov ze Słowacji, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany jest od lipca 2013 do sierpnia 2014.

WYDARZENIA PROJEKTU (prowadzone równolegle w 4 miastach):

SONDA (X.2013) – badanie przeprowadzone wśród setki studentów z 4 miast projektu na temataktywności obywatelskiej młodych ludzi, wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia inaugurującego

HAPPENING INAUGURUJĄCY (X.2013) – wydarzenie o charakterze wolnych wyborów połączone z dyskusją na temat aktywności obywatelskiej młodzieży z udziałem zaproszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów, biznesu, administracji publicznej oraz środowiska naukowego

KLUBY DYSKUSYJNE (XI.2013 – V.2014) – w każdym z miast raz w miesiącu odbędzie się klub dyskusyjny w lokalnej kawiarni skupiającej studentów z udziałem lokalnego lidera karpackiego; celem spotkań będzie inspiracja do angażowania się na rzecz społeczności lokalnej poprzez pokazanie dobrych praktyk

PUBLIKACJA „PORTRET ODPOWIEDZIALNEGO OBYWATELA” (XI.2013 – V.2014) – z wybranymi gośćmi z klubów dyskusyjnych zostaną przeprowadzone wywiady wraz z sesją zdjęciową. Celem działania jest promowanie dobrych praktyk oraz wyróżnienie autorytetów
w dziedzinie

FESTIWAL „WARSZTATOWNIA” (III-IV.2014) – 3-dniowy cykl warsztatów podnoszących kompetencje ułatwiające aktywne zaangażowania się w lokalne życie obywatelskie

HAPPENING PODSUMOWUJĄCY (VI.2013) – wydarzenie o charakterze debaty oksfordzkiej dotyczącej wybranego zagadnienia związanego z aktywnością obywatelską (wydarzenie zostanie poprzedzone warsztatami na temat zagadnień związanych debatą oksfordzką)

PRAKTYKI STUDENCKIE (VI-VII.2014) – dla najbardziej aktywnych uczestników projektu zostaną zorganizowane praktyki w organizacjach promujących aktywność obywatelską