Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 5: Sad przydomowy – ostoja życia

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Stróżach.

Inicjatywa ma na celu powstanie sadu drzew owocowych starych rodzimych odmian. W najbliższym regionie sady owocowe ze względu na swój wiek znikają zapomniane z krajobrazu. Odtworzenie sadu tradycyjnego próba odszukania w sobie naturalnej ludzkiej umiejętności współistnienia ze światem zwierząt, owadów i roślin.

Wykonane działania:

  1. Zostało wykonane ogrodzenie sadu, składające się z 86 słupków ogrodzeniowych, 350 m siatki;
  2. Zostało zakupionych i zasadzonych 100 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych;
  3. Zostało zakupionych i założonych 100 osłon przeciwko zającom;
  4. Zostały opublikowane dwa artykuły w Głosicielu – gazecie wydawanej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury;
  5. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie przygotowania miejsca pod zasadzenie roślin i zabiegów pielęgnacyjnych po sadzeniu. Konsultację przeprowadził Pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Monika Kozieł;
  6. Zostało zakupionych 7 uli wraz z pszczołami;
  7. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;