Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne z 2021 roku

07.06.2022


Sprawozdanie merytoryczne z 2020 roku

07.06.2022


Sprawozdanie merytoryczne z 2019 roku

07.06.2022


Sprawozdanie z działalności w roku 2012

17.11.2014


Sprawozdanie z działalności w roku 2011

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2011 roku podejmowało następujące działania:

 • Realizacji projektu: Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu
 • Realizacja projektu: "Azbest - dlaczego taki groźny?". Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Realizacja projektu: "Uważaj na azbest!" Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego
 • Realizacja projektu: "Akademia odpadowa"
 • Uczestnictwo w konferencjach: Forum Debaty Publicznej "Bogactwo kulturowe Polski - identyfikacja dziedzictwa niematerialnego" oraz "Europa Karpat"
 • Działalność międzynarodowa: udział w III Konferencji Stron Konwencji Karpackiej i opracowywanie wspólnego projektu z UNEP/ISCC w Wiedniu

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.


Sprawozdanie z działalności w roku 2010

17.11.2014

Realizacja celów statutowych w 2010 roku:

 • Stowarzyszenie Ekopsychologia do listopada 2010 roku kontynuowało realizację projektu „Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku"
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia przeprowadziło warsztaty pn. „Zagrożenia, jakie może powodować azbest", „Ogólne zagadnienia związane z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami"
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało organizacją wiodącą Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem", podpisanego 23 kwietnia 2010 w Rajczy
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki [Rytro,9 - 10 września 2010]
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniu CERI [Rytro,9 - 10 września 2010]

Sprawozdanie z działalności w roku 2009

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2009 roku podejmowało następujące działania:

 • Realizacji projektu „Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku"
 • Udział w Karpackim Zespole Parlamentarnym
 • W roku 2009 Stowarzyszenie w partnerstwie z 5 organizacjami złożyło projekt „Karpaty Łączą - Mechanizm Konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej"
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na Konferencji Międzynarodowej „Zachowanie Karpackich Mokradeł [16-19 listopada 2009, Tatranská Štrba, Słowacja];

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.


Sprawozdanie z działalności w roku 2008

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2008 roku podejmowało następujące działania:

 • Realizacji projektu „Rower z odzysku - czysty zysk"
 • Realizacja projektu „Identyfikacja, ochrona i promocja Karpackiego Dziedzictwa"
 • Wdrażanie Konwencji Karpackiej
 • Udział w Europejskim Regionalnym Spotkaniu Konsultacyjnym Programu ds. Środowiskowych ONZ

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.