Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 1: Ochrona środowiska przyrodniczego, przywracanie różnorodności biologicznej środowiska, wykorzystywanie wody opadowej.

18.05.2016

Inicjatywa nr. 1. Ochrona środowiska przyrodniczego, przywracanie różnorodności biologicznej środowiska, wykorzystywanie wody opadowej.

Inicjatywa jest wdrażana w Mieście Gorlice w partnerstwie z  Stowarzyszeniem „Partner dla Przedsiębiorczości”.

Celem inicjatywy jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego, poprzez przywracanie różnorodności biologicznej i racjonalną gospodarkę wodno – ściekową.

Postępująca urbanizacja tego zakątka regionu z konieczności naruszyła równowagę przyrody. W ramach Inicjatywy zostaną wyszukane i wykorzystane miejsca wolne od planowanej, również w przyszłości, zabudowy, które można racjonalnie wykorzystać zwiększając nasadzenie drzew i krzewów. Będzie to typowa regeneracja, uszkodzonych przez człowieka, „zielonych płuc” Gorlic, a równocześnie asymilator CO2, skutecznie zmniejszający emisję gazów cieplarnianych, chroniąc nasze środowisko.

Wykonane działania:

  1. Promocja zadania na stronach internetowych: Stowarzyszenia, Spółdzielni Mieszkaniowej Krasińskiego;
  2. Zakupiono oraz zamontowano 26 budek lęgowych i 16 karmników;
  3. Zakupiono 15 kg karmy dla ptaków, 200 kg nawozów sztucznych i ziemi kompostowej;
  4. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie ustalenia miejsc pod nasadzenia oraz zaplanowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych;
  5. Zakupiono i zasadzono 35 sadzonek drzewek i 15 sadzonek;
  6. Zakupiono i zamontowano 2 zbiorniki na wodę deszczową wraz z pompami zewnętrznych i zbieraczami wody;
  7. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;