Stowarzyszenie Ekopsychologia

Co może zmienić nasz świat na lepszy?
My sami.
Świat zmienia się tak, jak kropla drąży skałę – powoli i z mozołem.
Warto podejmować to wyzwanie z optymizmem, entuzjazmem i z pogodą ducha,
wówczas zmiany promieniują i do jednego człowieka dołączają inni.

 

Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało założone w 2003 r. przez grupę przyjaciół, studiujących psychologię stosowaną.

Jego celem było i jest inicjowanie, realizowanie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz budowanie społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy aktywności i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie z czasem nabyło doświadczenie w zakresie animowania i zarządzania działaniami oraz realizowania kompleksowych projektów we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. Obecnie Stowarzyszenie Ekopsychologia realizuje działania w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat.

Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach Grup Roboczych Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat oraz w spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, reprezentując potrzeby mieszkańców polskich Karpat.

Nasze działania kierujemy do dzieci i młodzieży, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycieli, przedsiębiorców, świata nauki, przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych oraz całej społeczności regionu karpackiego.

 

Opinie

Od początku naszych kontaktów, w tym przy okazji realizowania projektu "Tożsamość Karpacka", dało się zauważyć, że działalność Stowarzyszenia oparta jest na zaangażowaniu i pasji. Przejawiało się to przede wszystkim w profesjonalnej rzetelności przez cały okres współpracy, oraz co znaczące, w atmosferze miłego kontaktu.

Maria Godyń

"Ekopsychologia" to zaufany partner, z którym mamy nadzieję jeszcze długo i owocnie współpracować. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie.

Marek Gabzdyl
Wójt Gminy Raciechowice

Stowarzyszenie Ekopsychologia inicjuje i realizuje szereg projektów związanych z obszarem Karpat. Uderza w nich pomysłowość i niestandardowe podejście do wielu zagadnień i zjawisk, które do tej pory były pomijane bądź traktowane marginalnie.

Bogdan Augustyn

Ekopsychologia to organizacja ludzi z pasją, którzy potrafią zmotywować nas do działania, zintegrować we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia w naszych "małych ojczyznach".

dr Bernadetta Zawilińska

Zawsze życzliwi otwarci na innowacyjne pomysły, dostępni prawie o każdej porze dnia. Dobra opinia  wśród naszych pracowników i uczestników wszystkich działań przyczyni się  na pewno do dalszej dobrych wspólnych działań .W imieniu samorządu i organizacji społecznych  dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę dalszych sukcesów Waszej organizacji.

Wójt Gminy Zarszyn
Andrzej Betlej

Mam głęboką satysfakcję wynikającą z przebiegu tej współpracy. Jest to zasługa Organizatora – Stowarzyszenia Ekopsychologia. Zarówno przygotowanie merytoryczne jak i organizacja spotkań i Forum stały na bardzo wysokim poziomie.

MACIEJ NITKA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY

To właśnie dzięki działaniom tego Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego kompetentnej, kreatywnej i ogarniającej różne uwarunkowania, szefowej – Monice Ochwat-Marcinkiewicz, mój świat związany z Karpatami poszerzył się o fantastycznych, zaangażowanych w Konwencję Karpacką – ludzi oraz otworzył różne nowe możliwości współpracy.

dr Agata Ćwik
Uniwersytet Rzeszowski

Stowarzyszenie Ekopsychologia posiada wieloletnią praktykę, co można zauważyć obserwując sposób organizacji spotkań i warsztatów. Wyjątkowo cenną cechą przy współpracy jest sprawność działania i szybka reakcja w ramach współpracy. Jest to organizacja pilnująca terminów i zobowiązań.

 Hanna Hrehorowicz Gaber