• Finansujemy realizację 17 inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony karpackiego środowiska w 11 gminach.
  • Realizujemy pięć inicjatyw lokalnych w Gminie Zakliczyn, których efektem jest przekazanie 150 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych, założenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, powstanie Karpackiego Centrum Dialogu, prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości wypalania traw oraz na temat ochrony płazów i gadów.
  • Zorganizowaliśmy turniej piłkarski w ramach projektu „Turniej piłki nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna”.
  • Prowadziliśmy Klub Młodego Mechanika w świetlicy wiejskiej w Wesołowie.

Publikacje

Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz

Artykuły

Inicjatywa nr. 15: Nauka idzie w las

Inicjatywa nr. 15: Nauka idzie w las

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Lesku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości i wiedzy uczniów naszej szkoły, szkół z terenów Gminy Lesko, jak również mieszkańców odwiedzających teren ogrodu botanicznego na temat gatunków zagrożonych w Karpatach.


Inicjatywa nr 14: Pomniki smaków dzieciństwa.

Inicjatywa nr 14: Pomniki smaków dzieciństwa.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Gminie Zakliczyn w partnerstwie z Klubem Seniora.

Celem inicjatywy jest przywrócenie tradycyjnych sadów przydomowych w Gminie Zakliczyn, poprzez zakup 150 sadzonej tradycyjnych drzew owocowych, rozdanie sadzonek i profesjonalne doradztwo w zakresie ich pielęgnacji.


Inicjatywa nr 13: Karpacki Microcosmos

Inicjatywa nr 13: Karpacki Microcosmos

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Myczkowcach w partnerstwie z Grupą Nieformalną BAKOKU i Ośrodkiem wypoczynkowo - rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Celem inicjatywy jest ukazanie kulturowych i przyrodniczych walorów Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Myczkowcach i jego okolic oraz udostępnienie wiedzy o unikatowych elementach ogrodów tematycznych, mini-zoo, stadniny koni i tras nordic walking poprzez najnowsze technologie.


Inicjatywa nr 12: U Źródeł Nadpopradzia

Inicjatywa nr 12: U Źródeł Nadpopradzia

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Łomnicy – Zdroju w partnerstwie z Nieformalną Grupą „Górale Karpat”.

Celem inicjatywy jest ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego Karpat.


Inicjatywa nr 11:  Karpackie Centrum Dialogu

Inicjatywa nr 11: Karpackie Centrum Dialogu

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Zakliczynie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a co najmniej łagodzenie ich skutków oraz tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację.