Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 14: Pomniki smaków dzieciństwa.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Gminie Zakliczyn w partnerstwie z Klubem Seniora.

Celem inicjatywy jest przywrócenie tradycyjnych sadów przydomowych w Gminie Zakliczyn, poprzez zakup 150 sadzonej tradycyjnych drzew owocowych, rozdanie sadzonek i profesjonalne doradztwo w zakresie ich pielęgnacji.

Sady tradycyjne są bogatymi ekosystemami, są miejscem siedlisk dla ptaków (owadożernych i drapieżnych), drobnych ssaków i owadów – zarówno szkodników jak i pożytecznych – jak dzikie zapylacze czy bzygi i biegaczowate – rola tych ostatnich w zwalczaniu szkodników upraw jest niezastąpiona. Naukowcy obliczyli, że na jednym wysokopiennym drzewie jabłoni dawnej odmiany znajduje się ponad 30 000 żywych organizmów, pozostających ze sobą w doskonałej równowadze. Na jednym hektarze tradycyjnego sadu jest więcej gatunków zwierząt, owadów i roślin niż w lesie.

Mnogość i atrakcyjność nowoczesnych odmian oraz ich powszechna dostępność sprawiła, że na miejsce tradycyjnych posadzono nowoczesne, niskopienne, szybko przynoszące wysokie plony, ale wymagające intensywnej ochrony chemicznej; odmiany te umożliwiają zwiększenie plonów, lecz tym samym prowadzą do znacznego obniżenia jakości owoców oraz zubożenia bioróżnorodności i zasobów genetycznych sadów.

Wykonane działania:

  1. Został zorganizowany i przeprowadzony warsztat poglądowy, jak sadzić drzewa, jakie tradycyjne odmiany dopasować do terenu. Warsztat odbył się 9 listopada 2015 i został przeprowadzony przez Zastępcę Dyrektora Arboretrum Bolestraszyce p. Elżbieta Żygałę. Wzięło w nim udział 28 osób;
  2. Zostało i zasadzonych zakupionych 150 sadzonek starych odmian drzew owocowych;
  3. Zostało przeprowadzone doradztwo w zakresie doboru gatunków, przygotowania miejsca pod zasadzenie sadzonek, zabiegów pielęgnacyjnych po sadzeniu (palikowanie drzew, malowanie pni, zabezpieczenie przed zającami siatką, formowanie korony). Doradztwo zostało przeprowadzone przez sadownika z wieloletnim doświadczeniem Stanisława Marcinkiewicza;
  4. Zostały zakupione 3 ule przystosowane do przewozu, wraz z pszczołami;
  5. Wykonano i zamontowano tabliczki informacyjne do drzew;
  6. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;