Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr. 15: Nauka idzie w las

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Lesku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości i wiedzy uczniów naszej szkoły, szkół z terenów Gminy Lesko, jak również mieszkańców odwiedzających teren ogrodu botanicznego na temat gatunków zagrożonych w Karpatach.

Ogród botaniczny jest wspaniałym miejscem, gdzie znajdują się unikatowe gatunki drzew, krzewów i roślin charakterystycznych dla terenu Karpat. Poprzez uporządkowanie ogrodu oraz utworzenie ścieżki przyrodniczo leśnej i remont altanki powstanie miejsce umożliwiające prowadzenie lekcji terenowych, jak również miejsce odpoczynku dla lokalnej społeczności. Odwiedzający ogród będą mogli się zapoznać z biologią i charakterystyką zagrożonych gatunków jak również zobaczyć je na żywo. W każdym punkcie będą umieszczone tablice z opisem i zdjęciami. Wszystkie te miejsca zostaną przygotowane przez uczniów ZSL w Lesku. Dodatkowym plusem będzie zaangażowanie uczniów w prace przy przygotowaniu inicjatywy.

Wykonane działania:

  1. Został wykonany remont altany;
  2. Altana została wyposażona w 2 kosze na śmieci, 6 ławek, 3 stołów;
  3. Zostało wykonanych i zamontowanych 9 plansze edukacyjne;
  4. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;