Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 12: U Źródeł Nadpopradzia

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Łomnicy – Zdroju w partnerstwie z Nieformalną Grupą „Górale Karpat”.

Celem inicjatywy jest ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego Karpat.

Potrzeba realizacji wynika z postępującej degradacji środowiska naturalnego m.in. naturalnych zasobów źródeł mineralnych na terenie Łomnicy Zdroju (obszar Natura 2000). Dodatkowo dostrzegana jest niska świadomości społeczności lokalnej na temat zagrożeń przed szkodliwymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi dla źródeł wody.

Wykonane działania:

  1. Została wybudowana wiata edukacyjna z ławkami;
  2. Zostały wykonane i postawione kosze na śmieci segregowane;
  3. Zostało wykonanych 9 tabliczek edukacyjnych;
  4. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie ochrony źródeł wody. Konsultację przeprowadził edukator ekologiczny Przemysław Lis;
  5. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;