Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 11: Karpackie Centrum Dialogu

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Zakliczynie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a co najmniej łagodzenie ich skutków oraz tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację.

Wykonane działania:

  1. Został wybudowany obiekt małej architektury: altana edukacyjna z stołami (2 szt.) ławkami (4 szt.);
  2. Została wykonana diagnoza lokalnych konfliktów środowiskowych, obszarów chronionych i ich zagrożeń;
  3. Została opracowana i wyznaczona ścieżka ekologiczna;
  4. Zostały przeprowadzone mediacje środowiskowe ze społecznością lokalną: 5 maja 2016 (prowadzący: Alina Marek, 10 uczestników) oraz 6 maja 2016 (prowadzący dr Marian Szewczyk, 25 uczestników);
  5. Zostały wykonane tabliczki informacyjne do wyznaczenia pomników przyrody na ścieżce ekologicznej;
  6. Zostały wykonane i zamontowane trzy tablice edukacyjno-informacyjne;