Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 13: Karpacki Microcosmos

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Myczkowcach w partnerstwie z Grupą Nieformalną BAKOKU i Ośrodkiem wypoczynkowo - rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Celem inicjatywy jest ukazanie kulturowych i przyrodniczych walorów Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Myczkowcach i jego okolic oraz udostępnienie wiedzy o unikatowych elementach ogrodów tematycznych, mini-zoo, stadniny koni i tras nordic walking poprzez najnowsze technologie.

Ośrodek odwiedza rocznie 100 000 osób, część z nich korzysta z usług przewodników turystycznych. Ścieżka pozwoli na eksplorację całego kompleksu i poznawanie tajemnic karpackiej, przyrody, historii i architektury turystom indywidualnym i rodzinom. Questing jako gra terenowa będzie ciekawym pomysłem na organizację atrakcyjnych zajęć w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze.

Wykonane działania:

  1. Przeprowadzenie dwóch szkoleń z tworzenia questu w dniach 27 listopada 2015 oraz 12 grudnia 2015 roku. W szkoleniach wzięło udział 37 osób. Szkolenia poprowadził Pawłe Wójcik – współtwórca 5 questów na podkarpaciu, przewodnik;
  2. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie edukacji ekologicznej przez Piotra Kutiaka;
  3. Opracowany został e-przewodnik (wykonanie zdjęć, opracowanie tekstu, opracowanie graficzne i edytorskie);
  4. Wykonane i zamontowane zostały tabliczki questu z QR-Code;
  5. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;