• Finansujemy realizację 17 inicjatyw lokalnych z zakresu ochrony karpackiego środowiska w 11 gminach.
  • Realizujemy pięć inicjatyw lokalnych w Gminie Zakliczyn, których efektem jest przekazanie 150 sadzonek tradycyjnych odmian drzew owocowych, założenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew, powstanie Karpackiego Centrum Dialogu, prowadzenie kampanii edukacyjnej na temat szkodliwości wypalania traw oraz na temat ochrony płazów i gadów.
  • Zorganizowaliśmy turniej piłkarski w ramach projektu „Turniej piłki nożnej i siatkowej o Puchar Burmistrza Zakliczyna”.
  • Prowadziliśmy Klub Młodego Mechanika w świetlicy wiejskiej w Wesołowie.

Publikacje

Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz

Artykuły

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

21.09.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022 na usługę szkoleniową

na potrzeby realizacji zadania publicznego „Karpackie Liderki”, (Umowa nr 221/III/2022), zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Działania na rzecz  kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa  na  terenie Gminy Zakliczyn

Działania na rzecz kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa na terenie Gminy Zakliczyn

31.10.2017

Inicjatywa nr 2.


Warsztaty Ekoturystyczne

Warsztaty Ekoturystyczne

13.05.2017

W dniach 11-13 maja 2017 w Orelcu odbyły się warsztaty „Ekoturystyczne” organizowane w ramach projektu „Karpacka Turystyka”. Projekt jest realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Liderem projektu jest A ssociation for Tourism in the Tisza Plain (Węgry) a partnerem w Polsce Stowarzyszenie Ekopsychologia. Pozostali partnerzy: Art and Craft of Stiavnica Civil Association -Občianske Združenie Umenie a remeslá Štiavnice (Słowacja), Tourist Authority South Moravia – Centrála cestovního ruchu­Jižní Morava, z.s.p.o (Czechy) oraz UN Environment Vienna Office ­ – Secretariat of the Carpathian Convention (SCC).


Inicjatywa nr 17: Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca

Inicjatywa nr 17: Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Ustjanowej w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Ustjanowej Dolnej USTYAN.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustjanowej i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w oparciu o zrównoważoną turystykę i ochronę lokalnych zasobów naturalnych.


Inicjatywa nr 16: Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków

Inicjatywa nr 16: Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Woli Stróskiej w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Celem inicjatywy jest czynna ochrona gatunków rodzimej fauny i flory Karpat oraz działania prewencyjne w celu podwyższenia ich bezpieczeństwa.