Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 17: Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca

18.05.2016

Inicjatywa nr. 17. „Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca”

Inicjatywa jest wdrażana w Ustjanowej w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Ustjanowej Dolnej USTYAN.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustjanowej i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w oparciu o zrównoważoną turystykę i ochronę lokalnych zasobów naturalnych.

Gmina Ustrzyki Dolne i Starostwo Powiatowe posiadają dokumenty strategiczne pn. strategie rozwoju. Dokumenty te nakreślają czynniki i kierunki rozwoju. Uszczegółowieniem tych dokumentów będzie strategia rozwoju wsi Ustjanowa Dolna, która będzie stworzona z udziałem mieszkańców ponieważ to oni najlepiej znają lokalne problemy i swoje środowisko. Narzędziem aktywizującym społeczność lokalną w przygotowaniu strategii rozwoju będzie questing. Namacalnym produktem z wdrażania strategii będzie quest – innowacyjna metoda budowania produktu turystycznego dla tej wsi. Stworzenie nowej ścieżki edukacyjno-dydaktycznej w formie questu – nieoznakowanego szlaku, którym można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach - będzie pierwszym etapem realizacji strategii rozwoju wsi w oparciu o zrównoważoną turystykę. 

 

Wykonane działania:

  1. Zostały zorganizowane szkolenia z podstaw questingu (teoria, praktyka, warsztaty kreatywne) (26 – 27 września 2015 oraz 28 - 29 listopada 2015). Warsztaty poprowadził Paweł Germański. Wzięło w nich udział 23 uczestników;
  2. Zakupiono fotopułapkę do monitoringu zwierząt;
  3. Opracowano i wydano 1000 egz. Quest;
  4. Wdrożono stronę internetową www.ustjanowa.com.pl;
  5. Zostały opracowanie i wykonane tablice informacyjne na trasie questu;
  6. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;