Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 16: Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Woli Stróskiej w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Celem inicjatywy jest czynna ochrona gatunków rodzimej fauny i flory Karpat oraz działania prewencyjne w celu podwyższenia ich bezpieczeństwa.

Uzasadnieniem dla inicjatywy jest konieczność przeciwdziałania wypalaniu traw oraz tym samym ochrona ekosystemów leśnych, terenów przyleśnych i łąk oraz występujących w nich siedlisk roślin i zwierząt poprzez działania profilaktyczne w środowisku lokalnym. Nie mniej ważnym są bezpośrednie działania ratunkowe w sytuacji gaszenia pożarów i zapobieganiu ich rozprzestrzeniania się.

Wykonane działania:

  1. Zostało zakupione wyposażenie strażackie (motopompa pływająca, węże tłoczne, działko wodne, prądownica, zbiornik na wodę, reduktor węża);
  2. Zostały zorganizowanych i przeprowadzonych 95 prelekcji dla rolników i właścicieli gruntów: 14 grudnia 2015 (Filipowice – 32 uczestników) , 15 grudnia 2015 (Zakliczyn – 80 uczestników), 16 grudnia 2015 (Charzewice – 18 uczestników), 17 grudnia 2015 (Wróblowice – 33 uczestników), 18 grudnia 2015 (Wola Stróska – 26 uczestników), 12 stycznia 2016 (Stróże – 50 uczestników), 15 grudnia 2015 (Zakliczyn – 50 uczestników), 14 stycznia 2016 (Faściszowa – 28 uczestników), 14 stycznia 2016 (Gwoździec – 39 uczestników), 15 stycznia 2016 (Paleśnica – 18 uczestników). Prelekcje były prowadzone przez pracownika Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Łukasza Łacha;
  3. Zostały wykonane i zamontowane cztery tablice edukacyjno;