Aktualności

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

21.09.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022 na usługę szkoleniową

na potrzeby realizacji zadania publicznego „Karpackie Liderki”, (Umowa nr 221/III/2022), zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne, przeprowadzenie oraz przekazanie zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej dot.:

Część 1.

Pięć trzydniowych szkoleń „Szkoła Karpackich Liderek” dla kobiet działających społecznie w obszarze objętym Konwencją Karpacką (15 dni szkoleniowych, 5 szkoleń x 3 dni = 18 dni x 2 trenerów = 30 osobodni, 5 modułów x 24 godzin lekcyjnych = 120 godzin lekcyjnych, w tym przerwy kawowe i przerwy obiadowe).

 

Część 2

Jedno trzydniowe szkolenie „Liderki Liderkom” dla kobiet działających społecznie w obszarze objętym Konwencją Karpacką (3 dni szkoleniowe x 2 trenerów = 6 osobodni, 1 moduł x 24 godzin lekcyjnych = 24 godzin lekcyjnych, w tym przerwy kawowe i przerwy obiadowe).

Termin realizacji usługi: październik 2022 – maj 2023

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załącznikach do zapytania ofertowego