Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywy lokalne

Inicjatywa nr 17: Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca

Inicjatywa nr 17: Ustjanowa TYM bardziej dba o środowisko IM bardziej to się jej opłaca

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Ustjanowej w partnerstwie z Stowarzyszeniem Rozwoju Ustjanowej Dolnej USTYAN.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustjanowej i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w oparciu o zrównoważoną turystykę i ochronę lokalnych zasobów naturalnych.


Inicjatywa nr 16: Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków

Inicjatywa nr 16: Czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Woli Stróskiej w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Celem inicjatywy jest czynna ochrona gatunków rodzimej fauny i flory Karpat oraz działania prewencyjne w celu podwyższenia ich bezpieczeństwa.


Inicjatywa nr. 15: Nauka idzie w las

Inicjatywa nr. 15: Nauka idzie w las

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Lesku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości i wiedzy uczniów naszej szkoły, szkół z terenów Gminy Lesko, jak również mieszkańców odwiedzających teren ogrodu botanicznego na temat gatunków zagrożonych w Karpatach.


Inicjatywa nr 14: Pomniki smaków dzieciństwa.

Inicjatywa nr 14: Pomniki smaków dzieciństwa.

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Gminie Zakliczyn w partnerstwie z Klubem Seniora.

Celem inicjatywy jest przywrócenie tradycyjnych sadów przydomowych w Gminie Zakliczyn, poprzez zakup 150 sadzonej tradycyjnych drzew owocowych, rozdanie sadzonek i profesjonalne doradztwo w zakresie ich pielęgnacji.


Inicjatywa nr 13: Karpacki Microcosmos

Inicjatywa nr 13: Karpacki Microcosmos

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Myczkowcach w partnerstwie z Grupą Nieformalną BAKOKU i Ośrodkiem wypoczynkowo - rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Celem inicjatywy jest ukazanie kulturowych i przyrodniczych walorów Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Myczkowcach i jego okolic oraz udostępnienie wiedzy o unikatowych elementach ogrodów tematycznych, mini-zoo, stadniny koni i tras nordic walking poprzez najnowsze technologie.


Inicjatywa nr 12: U Źródeł Nadpopradzia

Inicjatywa nr 12: U Źródeł Nadpopradzia

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Łomnicy – Zdroju w partnerstwie z Nieformalną Grupą „Górale Karpat”.

Celem inicjatywy jest ochrona i promocja dziedzictwa przyrodniczego Karpat.


Inicjatywa nr 11:  Karpackie Centrum Dialogu

Inicjatywa nr 11: Karpackie Centrum Dialogu

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Zakliczynie w partnerstwie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, a co najmniej łagodzenie ich skutków oraz tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów środowiskowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację.


Inicjatywa nr 10:  Karpacki etno – ogród

Inicjatywa nr 10: Karpacki etno – ogród

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Istebnej w partnerstwie z Kapelą Wałasi.

Celem inicjatywy jest stworzenie w uroczysku u stóp Złotego Gronia (710m. N.p.m.) ogrodu roślin karpackich mających ścisły związek z inspiracjami muzycznymi oraz wykorzystywanymi do budowy pasterskich tradycyjnych instrumentów muzycznych.


Inicjatywa nr 9: Zagroda Edukacyjna: Gazdówka Karpackiego Gazdy

Inicjatywa nr 9: Zagroda Edukacyjna: Gazdówka Karpackiego Gazdy

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Brennej w partnerstwie z Agroturystyką U GAZDY.

Celem inicjatywy jest szerzenie kultury wołoskiej i dziedzictwa przyrodniczego Karpat, poprzez stworzenie zagrody edukacyjnej wraz żywym inwentarzem.


Inicjatywa nr 8: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Gorców – Redyk 2015

Inicjatywa nr 8: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Gorców – Redyk 2015

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Ochotnicy Górnej w partnerstwie z Bacówką u Bucka.

Celem Inicjatywy jest zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze 18 ha hal w obrębie Gorczańskiego parku Narodowego oraz tradycyjny wypas owiec na tym terenie.