Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 9: Zagroda Edukacyjna: Gazdówka Karpackiego Gazdy

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Brennej w partnerstwie z Agroturystyką U GAZDY.

Celem inicjatywy jest szerzenie kultury wołoskiej i dziedzictwa przyrodniczego Karpat, poprzez stworzenie zagrody edukacyjnej wraz żywym inwentarzem.

Polana, na której planuje się wykonanie zagrody jest od wielu pokoleń wykorzystywana pastersko, prowadzenie takiej zagrody daje szansę na zachowanie jej dotychczasowego charakteru zbiorowisk trawiastych na polanie górskiej 750 m. N.p.m.3

Chcemy zachować tradycyjny sposób prowadzenia zróżnicowanej gazdówki karpackiej w oparciu o zasoby naturalne i prowadzenie warsztatów edukacyjnych.

Wykonane działania:

  1. Zostały wykonane 4 letnie ogrodzenia dla zwierząt;
  2. Zostały wykonane 4  schrony (zadaszenia) dla zwierząt;
  3. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie przygotowania zagrody edukacyjnej. Przeprowadził ją Józef Michałek;
  4. Zostało zakupione wyposażenie zagrody o charakterze edukacyjnym;
  5. Zostało zakupionych 10 tabliczek informacyjnych;
  6. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;