Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 10: Karpacki etno – ogród

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Istebnej w partnerstwie z Kapelą Wałasi.

Celem inicjatywy jest stworzenie w uroczysku u stóp Złotego Gronia (710m. N.p.m.) ogrodu roślin karpackich mających ścisły związek z inspiracjami muzycznymi oraz wykorzystywanymi do budowy pasterskich tradycyjnych instrumentów muzycznych.

Będzie to ogród roślin, ziół, krzewów i drzew o których opowiadają stare pieśni ludowe, mające wykorzystanie w medycynie ludowej oraz będące inspiracją naszych motywów muzycznych. Szczególne miejsce znajdą tam rośliny wykorzystywane w procesie powstawania instrumentów muzycznych. Myślą przewodnią naszych działań jest powiedzenie: wszystko jest muzyką. 

Ogród roślin będzie nawiązywał również do tradycji pasterskich i wykorzystywany będzie do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznych i kulturowych.

Wykonane działania:

  1. Została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń na miejsce prowadzenia warsztatów;
  2. Sala została wyposażona w 3 ławostoły, meble oraz 30 książek o tematyce karpackiej;
  3. Zostały zakupione i zasadzone rośliny;
  4. Zostały przeprowadzone warsztaty dla społeczności lokalnych z zakładania ogrodów karpackich. Warsztaty poprowadził architekt krajobrazu Łukasz Bielawski w dniu 8 grudnia 2015. Wzięło w nich udział 13 osób;
  5. Zostały wykonane tabliczki edukacyjne na temat roślin karpackich;
  6. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie przygotowania miejsca pod zasadzenie sadzonek i zabiegów pielęgnacyjnych po sadzeniu. Konsultację poprowadził architekt krajobrazu Łukasz Bielawski;
  7. Zostały przeprowadzone warsztaty dla społeczności lokalnych z zakładania ogrodów karpackich. Warsztaty poprowadził architekt krajobrazu dr Ilona Fajfer-Krucek w dniu 24 marca 2016. Wzięło w nich udział 15 osób;
  8. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;