Projekty

Projekt Archiwalny Karpackie Inicjatywy Lokalne
Obszary działania
Czas realizacji:
lipiec 2015 - maj 2016
Budżet całkowity:
384 012.00 zł

Inicjatywa nr 8: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Gorców – Redyk 2015

18.05.2016

Inicjatywa jest wdrażana w Ochotnicy Górnej w partnerstwie z Bacówką u Bucka.

Celem Inicjatywy jest zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze 18 ha hal w obrębie Gorczańskiego parku Narodowego oraz tradycyjny wypas owiec na tym terenie

Po zaprzestaniu wypasu gorczańskie polany, objęte inicjatywą, zaczęły zarastać. W celu wstrzymania procesu sukcesji wtórnej, niezbędne jest ponownie wprowadzenie kulturowego wypasu owiec oraz wykaszanie i odkrzaczanie polan.

Objęte inicjatywą hale i łąki stanowią cenne zbiorowiska roślin takich jak np. różne gatunki mieczyków, storczyków, stanowiska mietlicy, szczawiu alpejskiego, tojadu mocnego i innych.

Aby te gatunki zostały zachowane niezbędne jest przeciwdziałanie wtórnej sukcesji lasu oraz prowadzenie wypasu owiec.

 

Wykonane działania:

  1. Zostały przeprowadzone prace porządkowe w postaci wykoszenia i odkrzaczenia hali w celu przygotowania jej do wypasu. Została usunięta biomasa i gałęzie;
  2. Zostały wykonane kosor, 3 żłoby oraz budka do spania;
  3. Punkt widokowy na hali został wyposażony w 4 ławki, 3 stoły  oraz 2 kosze na śmieci;
  4. Została przeprowadzona konsultacja merytoryczna w zakresie zachowania różnorodności biologicznej polany. Konsultację przeprowadził przyrodnik Marcel Ślusarczyk;
  5. Został zakupiony i zamontowany pastuch elektryczny;
  6. Została wykonana i zamontowana tablica edukacyjno-informacyjna;