Projekt Archiwalny Centralparks
Obszary działania

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2021 na usługę ekspercką

na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Liczba wyłanianych ekspertów: minimum 3 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

Zakres prac: przygotowanie i wdrożenie akcji pilotażowej – szkolenia dotyczącego efektywnej komunikacji pracowników obszarów chronionych ze społecznościami lokalnymi:

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 – listopad 2021

Na ofertę czekamy do dnia 31.03.2021 r. do godziny: 23:59


Zapytanie ofertowe nr CP/03/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/03/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/03/2021 na usługę ekspercką na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development
in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej
i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim)
.

Liczba wyłanianych ekspertów: 3-5 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach.

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 –styczeń 2022

Na oferty czekamy do dnia 31.03.2021 r. do godziny: 23:59


Zapytanie ofertowe nr CP/02/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2021 na usługę ekspercką na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Liczba wyłanianych ekspertów: minimum 3 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat.

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 – wrzesień 2021.

Na oferty czekamy do 31 marca 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/01/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/01/2021

04.02.2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/01/2021).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 10 lutego 2021 roku.


Zapytanie ofertowe nr CP/04/2020

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2020

04.11.2020

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/04/2020).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 12 listopada 2020 roku.


Zapytanie ofertowe nr CP/03/2020

Zapytanie ofertowe nr CP/03/2020

23.09.2020

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/03/2020).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 30 września 2020 roku.


Zapytanie ofertowe nr CP/02/2020

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2020

21.04.2020

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/02/2020).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 27 kwitnia 2020 roku.


Zapytanie ofertowe CP/05/2019

Zapytanie ofertowe CP/05/2019

05.06.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/05/2019).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA


Zapytanie ofertowe CP/04/2019

Zapytanie ofertowe CP/04/2019

23.05.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/04/2019).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA


Zapytanie ofertowe CP/03/2019

Zapytanie ofertowe CP/03/2019

13.05.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/03/2019).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA