Obszary działania
Zapytanie ofertowe nr CP/02/2020

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2020

21.04.2020

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/02/2020).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 27 kwitnia 2020 roku.


Realizujemy nowy projekt "Centralparks"

Realizujemy nowy projekt "Centralparks"

13.05.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia jest partnerem projektu „Centralparks - Wzmocnienie zdolności zarządzania karpackimi obszarami chronionymi na rzecz integracji i harmonizacji ochrony różnorodności biologicznej i lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego” (CE1359), wspieranego przez Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (całkowity budżet 1.599.440,00 EUR, w tym finansowanie z EFRR 1.331,134,67 EUR).