Aktualności

Zapytanie ofertowe CP/04/2019

23.05.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/04/2019).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 30 maja 2019 roku.

Zapytanie ofertowe podzielone jest na części:

Część 1. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody 

Część 2. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

 

Część 3. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. komunikacji pomiędzy obszarami chronionymi a lokalną społecznością

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody

 

Część 4. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. komunikacji pomiędzy obszarami chronionymi a lokalną społecznością

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

 

Część 5. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. lokalnego rozwoju zrównoważonej turystyki

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody

 

Część 6. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. lokalnego rozwoju zrównoważonej turystyki

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

 

Część 7. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. Podręcznika Ecosystem Services

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych, służb ochrony przyrody lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

 

Pliki do pobrania

Nazwa