Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/01/2021

04.02.2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/01/2021).

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 2 (WPT2) „Budowanie zdolności menadżerów Karpackich Obszarów Chronionych”. Za teamatyczny pakiet roboczy WPT2 odpowiedzialna jest Dyrekcja Parku Narodowego Danube-Ipoly.

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody, przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

Zakres prac:

  • Uczestnictwo w dwóch spotkaniach grupy roboczej (stacjonarnych lub online);
  • Indywidualna praca eksperta;
  • Wspólna praca nad projektami dokumentów;
  • Konsultacje online z innymi ekspertami i przedstawicielem zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Terms of Reference Thematic Transnational Task Force on nature conservation management.

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 10 lutego 2021 roku.