Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/03/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/03/2021 na usługę ekspercką na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development
in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej
i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim)
.

Liczba wyłanianych ekspertów: 3-5 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa i zrównoważonego rozwoju turystyki w Karpatach.

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 –styczeń 2022

Na oferty czekamy do dnia 31.03.2021 r. do godziny: 23:59