Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/04/2021 na usługę ekspercką

na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Liczba wyłanianych ekspertów: minimum 3 przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

Zakres prac: przygotowanie i wdrożenie akcji pilotażowej – szkolenia dotyczącego efektywnej komunikacji pracowników obszarów chronionych ze społecznościami lokalnymi:

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 – listopad 2021

Na ofertę czekamy do dnia 31.03.2021 r. do godziny: 23:59