• Utworzyliśmy i prowadzimy Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”, do którego należy 70 instytucji, w tym organizacje pozarządowe, gminy i prywatne przedsiębiorstwa.
  • Powołaliśmy i koordynowaliśmy prace Karpackich Grup Roboczych: ds. planowania przestrzennego, ds. różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ds. turystyki zrównoważonej, ds. rolnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
  • Zorganizowaliśmy cztery Fora Karpackie, które miały na celu budowanie platformy współpracy wśród przedstawicieli różnych instytucji, zaangażowanych w działania na rzecz Karpat.
  • Zorganizowaliśmy 11 wykładów w ramach Karpackiego Uniwersytetu Otwartego dla mieszkańców regionu na tematy związane z Karpatami. Wzięło w nich udział 610 uczestników.

Publikacje

Świat Karpat - Podręcznik do edukacj...
Pobierz
Karpackie obszary chronione
Pobierz
Pakiet narzędzi Carpathian Ecosystem...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Program edukacyjny „Chronię Karpacką...
Pobierz
Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik "Karpacki model partycypacji"
Pobierz
Turystyka przyjazna środowisku - Por...
Pobierz

Artykuły

Dotacja z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dotacja z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

22.09.2022

Projekt "Świat Karpat" został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Umowa została podpisana w dniu dzisiejszym (22 września 2022).

Zakres dotacji obejmuje:

  1. Redakcję merytoryczną, opracowanie graficzne, skład i druk podręcznika "Świat Karpat"
  2. Dystrybucję podręcznika Świat Karpat (300 sztuk)
  3. Zorganizowanie dziewięciu szkoleń "Świat Karpat - Kompleksowa edukacja w zakresie ochrony ekosystemów regionu karpackiego dla nauczycieli, studentów, edukatorów z województwa małopolskiego
  4. Wdrożenie edukacyjnej, interaktywnej gry internetowej "Pan Żubr we własnej osobie"

 

Koszt kwalifikowany zadania: 177 449,40 zł

Kwota dotacji: 49 801,89 zł

 

 


Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

21.09.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022 na usługę szkoleniową

na potrzeby realizacji zadania publicznego „Karpackie Liderki”, (Umowa nr 221/III/2022), zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Działania na rzecz  kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa  na  terenie Gminy Zakliczyn

Działania na rzecz kontynuacji i rozwoju tradycji pszczelarstwa na terenie Gminy Zakliczyn

31.10.2017

Inicjatywa nr 2.


Relacja z V Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (Lillafurd, Węgry 10-12 października 2017 r.)

Relacja z V Konferencji Stron Konwencji Karpackiej (Lillafurd, Węgry 10-12 października 2017 r.)

12.10.2017

Po raz V rodzina karpacka uczestniczyła w Spotkaniu Konferencji Stron Konwencji Karpackiej w dniach 10 – 12 października 2017. Miejscem spotkania był Pałac w Lillafüred na Węgrzech.

Stowarzyszenie Ekopsychologia reprezentowali się Monika Ochwat-Marcinkiewicz oraz Janusz Marcinkiewicz.

Podczas sesji dot. Zrównoważonej Turystyki Monika Ochwat-Marcinkiewicz prezentowała plany na przyszłość związane z kontynuacją projektu „Karpacka Turystyka” (realizowanego w partnerstwie międzynarodowym a finansowanego z Funduszu Wyszechradzkiego).


I Forum Samorządów Karpackich

I Forum Samorządów Karpackich

28.08.2017

W dniu 26 sierpnia 2017 odbyło się w ramach III Zjazdu Karpackiego wydarzenie skierowane do samorządów karpackich p.n. "I Forum Samorządów Karpackich".

Organizatorami Forum był Powiat Cieszyński, Gmina Istebna oraz Stowarzyszenie Ekopsychologia, odpoowiedzialne za merytoryczną stronę.