Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2020

21.04.2020

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/02/2020).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 27 kwitnia 2020 roku.