Projekt Archiwalny Centralparks
Obszary działania

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/22/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/22/2021

13.08.2021

Szanowni Państwo

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/22/2021 na usługę wyżywienia na potrzeby projektu „Cenralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 6 września 2021, 20 września 2021, 21 września 2021, 29 września 2021

Na oferty czekamy do 20 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/21/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/21/2021

13.08.2021

Szanowni Państwo

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/21/2021 na usługę noclegową i wyżywienie na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi noclegowej i wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 5/6 września 2021, 19/20 września 2021, 20 / 21 września 2021, 28 / 29 września 2021.

Na oferty czekamy do 20 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/20/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/20/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/20/2021 na na wynajem Sali, wyżywienie i noclegi podczas międzynarodowej konferencji kończącej projekt CENTRALPARKS w dniach 23-24 marca 2022, organizowanej w ramach projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi wynajmu sali, wyżywienia i noclegów w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks Communication.

Czas realizacji zamówienia: 22-24 marca 2022 

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/19/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/19/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/19/2021 na usługę wynajmu sali, noclegową i wyżywienie na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi noclegowej i wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 6-8 października 2021.

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/18/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/18/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/18/2021 na usługę wynajmu sali, noclegową i wyżywienie na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi noclegowej i wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 4-6 października 2021.

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/17/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/17/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/17/2021 na usługę wyżywienia na potrzeby projektu „Cenralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 6 września 2021, 20 września 2021, 21 września 2021, 29 września 2021

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/16/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/16/2021

04.08.2021

Zachęcamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr CP/16/2021 na usługę noclegową i wyżywienie na potrzeby projektu „Centralparks - Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zapytanie dotyczy usługi noclegowej i wyżywienia w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Czas realizacji zamówienia: 5/6 września 2021, 19/20 września 2021, 20 / 21 września 2021, 28 / 29 września 2021.

Na oferty czekamy do 11 sierpnia 2021.


Zapytanie ofertowe nr CP/15/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/15/2021

02.08.2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/15/2021).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Centralparks Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Zapytanie ofertowe dotyczy:

Usługia eksperckiej w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 2 (WPT2) „Budowanie zdolności menadżerów Karpackich Obszarów Chronionych”. Za tematyczny pakiet roboczy WPT2 odpowiedzialna jest Dyrekcja Parku Narodowego Danube-Ipoly.


Zapytanie ofertowe nr CP/14/2021

Zapytanie ofertowe nr CP/14/2021

14.07.2021

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/14/2021).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Centralparks Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

 


Zapraszamy do uczestnictwa w teście wiedzy o Karpatach

Zapraszamy do uczestnictwa w teście wiedzy o Karpatach

28.06.2021

Chcesz sprawdzić co wiesz o Karpatach?
Wziąć udział w międzynarodowym konkursie?
Konkurować z innymi wielbicielami regionu Karpackiego?
Quiz trwa do 19 lipca 2021.