• Uczestniczyliśmy aktywnie w pracach międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, ds. dziedzictwa kulturowego.
  • Zorganizowaliśmy cztery spotkania międzynarodowych Grup Roboczych Konwencji Karpackiej: ds. zrównoważonej turystyki, ds. dziedzictwa kulturowego, ds. różnorodności biologicznej oraz planowania przestrzennego.
  • Uczestniczyliśmy aktywnie w 4 spotkaniach Konferencji Stron Konwencji Karpackiej.
  • Zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje: „Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska” (2004 r.), Konferencję Karpacką (2010 r.) i „Turystyka wiejska na obszarach górskich” (2015 r.) dla 500 uczestników z 12 krajów.

Publikacje

Karpackie obszary chronione
Pobierz
Pakiet narzędzi Carpathian Ecosystem...
Pobierz
Turystyka przyjazna środowisku - Por...
Pobierz

Artykuły

IV spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej

IV spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej

01.07.2015

W dniach 25 - 26 czerwca 2015 w Wysowej - Zdroju odbyło się IV spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska przewodników, parków krajobrazowych oraz uczelni wyższych.


III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

25.04.2015

W dniach 24-25 kwietnia 2015 roku obradowała na Podhalu - w Łopusznej koło Nowego Targu - Karpacka Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Turystyki. W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i lokalni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej na ternie polskich Karpat.


III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

III spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

13.04.2015

Kolejne spotkanie działającej przy Porozumieniu Karpackim "Karpaty Naszym Domem" Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia (piątek – sobota) 2015 roku w Łopusznej k. Nowego Targu.


II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

II spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki

25.01.2015

W dniach 22-23 stycznia 2015 roku w Zajeździe Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych odbyło sie kolejne spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki. W spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób reprezentujących instytucje i organizacje i firmy działające w branzy turystycznej na ternie Karpat.


Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska

Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska

20.10.2014