Aktualności

Zapytanie ofertowe CP/05/2019

05.06.2019

Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z prośba o złożenie oferty na usługę ekspercką (zapytanie nr CP/05/2019).

Zapytanie ofertowe ogłoszone jest na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Na Państwa ofertę czekamy do dnia 12 czerwca 2019 roku.

Zapytanie ofertowe podzielone jest na części:

 

Część 1. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

  

Część 2. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. lokalnego rozwoju zrównoważonej turystyki

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel służb ochrony przyrody

 

Część 3. Usługa ekspercka w transnarodowej grupie roboczej ds. Podręcznika Ecosystem Services

Liczba wyłanianych ekspertów: 1 przedstawiciel instytucji naukowych, służb ochrony przyrody lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat

Pliki do pobrania

Nazwa