Aktualności

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2021

23.03.2021

Zapytanie ofertowe nr CP/02/2021 na usługę ekspercką na potrzeby projektu „Building management capacities of Carpathian protected areas for the integration and harmonization of biodiversity protection”, współfinansowanego z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Usługa ekspercka w tematycznym pakiecie roboczym Centralparks 1 (WPT1) Integration of biodiversity conservation and sustainable development in the Carpathian Region (Integracja ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w regionie karpackim).

Liczba wyłanianych ekspertów: minimum 3  przedstawicieli: służb ochrony przyrody, instytucji naukowych lub innych organizacji działających na rzecz ochrony Karpat.

Czas realizacji zamówienia: kwiecień 2021 – wrzesień 2021.

Na oferty czekamy do 31 marca 2021.