Sprawozdanie z działalności w roku 2009

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2009 roku podejmowało następujące działania:

 

Realizacji projektu „Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku"

Czas trwania: 15.02.2008 - 30.11.2010

Fundator: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy, a także budżet Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Miejsce: Karpaty

Budżet całkowity: ok. 302 650 PLN

Partner wiodący: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

 

Inne

  • Udział w Karpackim Zespole Parlamentarnym w dniu 19 listopada 2009 [prezentacja na temat „Problemów i pilnych działań w Karpatach"];
  • W roku 2009 Stowarzyszenie w partnerstwie z 5 organizacjami złożyło projekt „Karpaty Łączą - Mechanizm Konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej"; do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez Instytucje Pośrednicząca (Władze wdrażającą Programy Europejskie) do Krajowej Instytucji Koordynującej przekazano listę główną projektów rekomendowanych do dofinansowania. Projekt „Karpaty Łączą" znalazł się na 4 miejscu. Budżet dla Stowarzyszenia Ekopsychologia wynosi około 1 miliona złotych na działania związane z: Wdrażaniem Konwencji Karpackiej: platforma konsultacji i współpracy.
    Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od ostatecznej decyzji strony szwajcarskiej.
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na Konferencji Międzynarodowej „Zachowanie Karpackich Mokradeł [16-19 listopada 2009, Tatranská Štrba, Słowacja];

 

Członkowstwo w organizacjach

  • Stowarzyszenie Ekopsychologia jest aktywnym członkiem: Organizacji ANPED oraz Grupy Roboczej ds. Konwencji Karpackiej (www.anped.org)
  • Inicjatywy na rzecz Ekoregionu Karpackiego (CERI) (www.carpates.org)

 

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.

Pliki do pobrania

Nazwa