Sprawozdanie z działalności w roku 2008

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2008 roku podejmowało następujące działania:

 

Realizacji projektu „Rower z odzysku - czysty zysk"

Czas trwania: 15.02.2008 - 30.XI.2008

Fundator: Fundacja Wspomagania Wsi

Miejsce: Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza w Wesołowie

Budżet całkowity: 10 503,50 zł

 

Realizacja projektu „Identyfikacja, ochrona i promocja Karpackiego Dziedzictwa"

Czas trwania: 01.01.2008 - 30.06.2009

Fundator: Fundusz Wyszechradzki, ANPED, UNEP - ISCC

Miejsce: Polska, Słowacja, Węgry, Czechy

Budżet całkowity: 22 382,17 zł

 

Wdrażanie Konwencji Karpackiej

Stowarzyszenie Ekopsychologia brało aktywny udział w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej, poprzez uczestnictwo w:

  • II spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki Zrównoważonej, 23 - 25 kwiecień 2008 roku w Krakowie (Polska) (prezentacja projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona Dziedzictwa Karpackiego). Spotkanie Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej, 21 lutego 2008 roku w Ministerstwie Środowiska w Warszawie (Polska) (prezentacja projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona Dziedzictwa Karpackiego).
  • II Konferencja Stron Konwencji Karpackiej (COP 2), 17 - 19 czerwca 2008 roku w Bukareszcie (Rumunia) (prezentacja efektów projektu „Identyfikacja, promocja i ochrona Dziedzictwa Karpackiego, udział w konstruowaniu decyzji stron w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz udziału publicznego, organizacja wystawy).Inne

Stowarzyszenie Ekopsychologia wzięło udział w Europejskim Regionalnym Spotkaniu Konsultacyjnym Programu ds. Środowiskowych ONZ, przed 10 Globalnym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego., 17-18 listopada 2008 w Genewie (Szwajcaria).

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.

Pliki do pobrania

Nazwa