Sprawozdanie z działalności w roku 2011

17.11.2014

Stowarzyszenie Ekopsychologia w 2011 roku podejmowało następujące działania:

  • Realizacji projektu: Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu
  • Realizacja projektu: "Azbest - dlaczego taki groźny?". Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • Realizacja projektu: "Uważaj na azbest!" Program edukacyjny dla Powiatu Zawierciańskiego
  • Realizacja projektu: "Akademia odpadowa"
  • Uczestnictwo w konferencjach: Forum Debaty Publicznej "Bogactwo kulturowe Polski - identyfikacja dziedzictwa niematerialnego" oraz "Europa Karpat"
  • Działalność międzynarodowa: udział w III Konferencji Stron Konwencji Karpackiej i opracowywanie wspólnego projektu z UNEP/ISCC w Wiedniu

Więcej szczegółów znajduje się w pełnym sprawozdaniu merytorycznym.

Pliki do pobrania

Nazwa