Sprawozdanie z działalności w roku 2010

17.11.2014

Realizacja celów statutowych w 2010 roku:

 1. Stowarzyszenie Ekopsychologia do listopada 2010 roku kontynuowało realizację projektu „Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku". Parterem wiodącym projektu jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

  Projekt był finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

  Jego celem było promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej w polskich Karpatach.

  W 2010 roku zostały wykonane następujące działania:

  • Przeprowadzono konsultacje dla 20 Gmin, uczestników konkursu na Najlepszą Koncepcję Zrównoważonej Turystyki;
  • Ogłoszono i rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszą Koncepcję Zrównoważonej Turystyki;
  • Odwiedzono w ramach kampanii informacyjnej 6 konferencji karpackich, podczas których promowano projekt oraz Stowarzyszenie Ekopsychologia.


  Budżet projektu w roku 2009 dla Stowarzyszenia Ekopsychologia wynosił: 104 907,41 złotych.

 2. Stowarzyszenie Ekopsychologia przeprowadziło warsztaty pn. „Zagrożenia, jakie może powodować azbest", „Ogólne zagadnienia związane z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami" dla dzieci i młodzieży w 55 szkołach gimnazjalnych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

  Usługa realizowana w ramach projektu „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego - lata 2010-2011" współfinansowanego przez Unię Europejską z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 7.3 Gospodarka odpadami.

  W sumie w warsztatach wzięło udział 4129 dzieci z 212 klas.

 3. Inne działania:

  • Stowarzyszenie Ekopsychologia zostało organizacją wiodącą Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem", podpisanego 23 kwietnia 2010 w Rajczy.

 4. Działalność międzynarodowa:

  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniu Grupy Roboczej ds. Turystyki [Rytro,9 - 10 września 2010];
  • Reprezentowanie Stowarzyszenia na spotkaniu CERI [Rytro,9 - 10 września 2010];

Pliki do pobrania

Nazwa