Projekt Archiwalny Turystyka przyjazna środowisku
Obszary działania
Czas realizacji:
styczeń 2009 – listopad 2010
Budżet całkowity:
300 000,00 zł

Projekt Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku realizowany jest przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia oraz organizacją ANPED (Northern Alliance for Sustainability) z Holandii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Środowiska, realizowane jest w porozumieniu zarówno z Tymczasowym Sekretariatem Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat w Wiedniu, jak i polskim Krajowym Punktem Kontaktowym Konwencji ustanowionym w strukturach Ministerstwa Środowiska.

Projekt będzie realizowany w okresie styczeń 2009 - listopad 2010 dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Skierowany jest do przedstawicieli gmin karpackich: samorządów, organizacji pozarządowych i turystycznych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, społeczności lokalnych. Jego głównym celem jest upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej w polskich Karpatach. Promowanie już stosowanych w Karpatach dobrych praktyk zrównoważonej turystyki, szkolenia dla pracowników samorządowych oraz wspieranie partnerstw lokalnych zawiązywanych w celu opracowania gminnych Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystyki pomoże wypracować skuteczny mechanizm wdrażania na poziomie lokalnym i regionalnym zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) oraz Strategii dla Przyszłego Rozwoju Turystyki w Karpatach. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie platformy wymiany doświadczeń, partnerstwa interesariuszy, oraz upowszechniania wiedzy o Konwencji Karpackiej i turystyce przyjaznej środowisku.