Świat Karpat
Obszary działania
Fundatorzy

Celem projektu Świat Karpat jest edukacja społeczności lokalnej w zakresie ekosystemów, gatunków i siedlisk, objętych ochroną na obszarze Karpat poprzez kompleksowe pomoce dydaktyczne dostępne w formie drukowanej oraz internetowej, jak również poprzez szkolenia i konkursy dedykowane różnym grupom odbiorców.

 Kluczowa w realizacji postanowień Konwencji Karpackiej, jest chęć poznania i zrozumienia otaczającej nas przyrody, a przede zasad funkcjonowania i siły oddziaływania jej składników na nasze zdrowie oraz jakość naszego życia. Istotne, by zdawać sobie sprawę, że różnorodność biologiczna i krajobrazowa jest czymś, co chronimy bądź nie, podejmując codzienne decyzje dotyczące np.: wyboru środka transportu w drodze do pracy, sposobów spędzania wolnego czasu, kupowanych produktów spożywczych lub sadzonych w ogrodzie roślin.

Co więcej, należy sobie uświadomić, iż nasze wybory mają znaczący wpływ na życie i zdrowie innych ludzi. Ważne, byśmy potrafili właściwie oszacować zyski i koszty wynikające z podjętych decyzji, wliczając w nie również zyski i koszty ponoszone przez społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

 

Zaplanowane działania:

 • Wydanie podręcznika „Świat Karpat”
  zestaw wiedzy wraz z 55 scenariuszami i kartami pracy do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów)
 • Strona internetowa "Świat Karpat" wraz z narzędziami interaktywnymi
  Podręcznik „Świat Karpat” zostanie udostępniony wszystkim nauczycielom w formie interaktywnych treści oraz pomocy dydaktycznych i leksykonem gatunków chronionych
 • Szkolenia dla nauczycieli, edukatorów i studentów „Świat Karpat”
  Zostanie zorganizowanych 28 dwudniowych szkoleń na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika „Świat Karpat” w edukacji formalnej
 • Konkurs dla dzieci i młodzieży „Pan Żubr we własnej osobie”
  Konkurs będzie realizowany w dwóch turach w oparciu o internetową grę „Pan Żubr we własnej osobie”

 Już teraz zachęcamy do śledzenia profilu na facebooku: https://www.facebook.com/swiatKarpat w celu skorzystania z bogatej oferty projektu „Świat Karpat”

Zapraszamy na stronę www.swiatkarpat.pl

 

Projekt „Świat Karpat” jest realizowany od 1.01.2022 – 31.03.2024 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

EOG.png

Zadanie "Świat Karpat" współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kawalifikowalny zadania: 177 449,40 zł

Kwota dotacji: 49 801,89 zł

EOG.png
EOG.png

Świat Karpat - Podręcznik do edukacji ekologicznej

Świat Karpat - Podręcznik do edukacji ekologicznej

27.12.2022

Świat Karpat. Podręcznik do edukacji ekologicznej został po raz pierwszy wydany w języku słowackim ponad 10 lat temu (w 2009 r.). W tym czasie, m.in. w związku z ciągłym, szybkim rozwojem nauk biologicznych, wiele znajdujących się w nim informacji przestało być aktualnych. Opracowując obecne wydanie książki, staraliśmy się zatem zmiany te wziąć pod uwagę. Treść podręcznika, poza aktualizacją, wymagała również w niektórych miejscach dopasowania do potrzeb polskiego Czytelnika, głównie w zakresie zagadnień i pojęć odmiennie definiowanych w Polsce i na Słowacji. Ponadto w podręczniku dodano, istotne według Redakcji, informacje na temat organizacji ochrony przyrody w Polsce, przystosowań roślin do życia w górach, rozwoju osadnictwa w polskiej części Karpat, a także liczebności populacji wybranych gatunków w polskich Karpatach.

Autorzy do opracowania podręcznika wybrali metodę siedliskową. Siedliska podzielono na cztery podstawowe rodzaje: siedliska leśne, łąkowe i murawowe, wodne i mokradłowe oraz ekstremalne. Dla każdego rodzaju siedliska opisano główne grupy organizmów, które w nim występują czyli rośliny naczyniowe, mszaki, porosty, grzyby, ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby i bezkręgowce.


Zgłoszenie chęci otrzymania bezpłatnego podręcznika "Świat Karpat" - woj. małopolskie

Zgłoszenie chęci otrzymania bezpłatnego podręcznika "Świat Karpat" - woj. małopolskie

03.08.2022

Zachęcamy nauczycieli, uczących w szkołach podstawowych, zlokalizowanych w województwie małopolskim, do zgłoszenia chęci otrzymania podręcznika "Świat Karpat".

Liczba podręczników jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do otrzymania podręcznika decyduje kolejność zgłoszeń.

Podręcznik będzie nieodpłatnie przesłany na adres szkoły. Stowarzyszenie Ekopsychologia pokrywa koszty wysyłki.


Zgłoszenie nauczycieli z regionu karpackiego na szkolenia "Świat Karpat"

Zgłoszenie nauczycieli z regionu karpackiego na szkolenia "Świat Karpat"

03.08.2022

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i studentów na szkolenia Świat Karpat na temat efektywnego i angażującego wykorzystania podręcznika Świat Karpat w edukacji formalnej.

Planujemy 28 dwudniowych szkoleń w roku 2022 i 2023.

 


Zgłoszenia Gmin i Szkół do projektu "Świat Karpat"

Zgłoszenia Gmin i Szkół do projektu "Świat Karpat"

29.07.2022

W ramach projektu „Świat Karpat” proponujemy zorganizowanie dedykowanego nauczycielom z Państwa Gminy szkolenia „Świat Karpat - kompleksowa edukacja w zakresie ochrony przyrody regionu karpackiego”, dotyczącego atrakcyjnych metod edukacyjnych, wypełniających jednocześnie podstawę programową.

 

Propozycja współpracy obejmuje z naszej strony:

 • nieodpłatne przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla grupy maksymalnie 20 nauczycieli (przedmiotów: biologia, geografia),
 • nieodpłatne przekazanie do szkół atrakcyjnych materiałów edukacyjnych (podręcznik „Świat Karpat”),
 • zapewnienie posiłków, przerw kawowych oraz noclegów uczestnikom szkoleń.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://ekopsychologia.pl/wydarzenia/zgloszenia-gmin-i-instutucji-do-projektu-swiat-karpat-2/