Projekt Archiwalny Konferencja "Karpaty i inne euroregiony..."
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
20–22 października 2004
Budżet całkowity:
97 201,49 zł

Temat konferencji obejmował dwa zagadnienia: psychologię i środowisko . Te dwie, na pozór odlegle kwestie łączy CZŁOWIEK. Każdy z nas chciałby być zdrowy i żyć w nieskażonym w środowisku oraz pięknym otoczeniu. Nawet jeśli jesteśmy świadomi słuszności działań proekologicznych to trudno jest nam do szanowania przyrody przekonać innych.

Dlatego środowiska psychologów coraz chętniej angażują się, by oddziaływać na postawy i zachowanie człowieka. Także ekologia coraz mocniej docenia rolę, jaką może pełnić psychologia w kształtowaniu nie tylko postaw, ale i zachowań proekologicznych.

Udział w Konferencji przedstawicieli różnych środowisk był niewątpliwą szansą do zapoznania się z doświadczeniami innych przedsiębiorstw, instytucji oraz krajów. Ponadto uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą finansowania projektów ekologicznych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, oraz innych źródeł finansowania.

Poprzez organizację tej Konferencji chcieliśmy stworzyć zaplecze naukowe oraz instytucjonalne, dla projektów, które są i będą wdrażane w regionie Karpat. Jesteśmy przekonani, że spotkanie osób, które już teraz z racji pełnionych funkcji, z racji zainteresowań, badań naukowych, czy też z racji miejsca zamieszkania są zaangażowane w ochronę Karpat przyniesie w przyszłości wspólną realizację wielu działań.

Pragniemy podkreślić, że podjęta inicjatywa to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu ogólnych problemów ochrony środowiska w regionie Karpat, ale to również szeroka działalność informacyjna, edukacyjna, medialna i reklamowa prowadzona na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

"Potwierdzając, iż Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych, a także świadomi, iż Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw"

(Ramowa Konwencja o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat)

Pliki do pobrania

Nazwa