• Zainicjowaliśmy utworzenie Rad Konsultacyjnych w Gminach: Krynica-Zdrój, Łużna, Przemyśl, Raciechowice, Zarszyn oraz Zawoja. Zapewniliśmy Radom Konsultacyjnym wsparcie doradcze, szkoleniowe i eksperckie.
  • Zorganizowaliśmy 4 debaty oksfordzkie oraz 36 warsztatów dotyczących postaw obywatelskich, w których w sumie wzięło udział ponad 800 osób.
  • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 9 szkoleń z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną dla 135 przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Publikacje

Folder o Konwencji Karpackiej
Pobierz
Poradnik "Karpacki model partycypacji"
Pobierz

Artykuły

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022

21.09.2022

Opis Przedmiotu Zamówienia Zapytanie ofertowe nr KL/02/2022 na usługę szkoleniową

na potrzeby realizacji zadania publicznego „Karpackie Liderki”, (Umowa nr 221/III/2022), zleconego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice

II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice

17.08.2015

17 sierpnia 2015 roku odbyło się II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice.

Spotkanie miało na celu opracowanie mapy środowiska lokalnego w Gminie Raciechowice. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy.


II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Łużna

II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Łużna

06.08.2015

6 sierpnia 2015 odbyło się II spotkanie Rady Konsultacyjnej w Gminie w Gminie Łużna.

Głównym celem spotkania był wybór przez uczestników spotkania  - szkiców herbów i flagi, na podstawie których zostaną wykonane szkice banneru, flagi stolikowej i sztandaru, a także barwne projekty herbu i flagi.


I spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice

I spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice

03.08.2015

3 sierpnia 2015 roku odbyło się I Spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice.

Spotkanie było poświęcone opracowaniu koncepcji wioski tematycznej.  W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy.


II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl

II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl

28.07.2015

II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl odbyło się 28 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przemyślu.

Przedmiotem spotkania była kontynuacja prac nad Gminną Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020. Program spotkania obejmował diagnozę problemów społecznych, grupowanie i ostatecznym nazwanie problemów oraz ustalenie hierarchii ważności problemów.