Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Łużna

06.08.2015

6 sierpnia 2015 odbyło się II spotkanie Rady Konsultacyjnej w Gminie w Gminie Łużna.

Głównym celem spotkania był wybór przez uczestników spotkania  - szkiców herbów i flagi, na podstawie których zostaną wykonane szkice banneru, flagi stolikowej i sztandaru, a także barwne projekty herbu i flagi.

 

Spotkanie było moderowane przez Alinę Marek - ekonomistkę, trenera, pracownika Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz Stowarzyszenia STOPIL. Podczas spotkania Ekspert z dziedziny heraldyki samorządowej - dr Włodzimierz Chorazek,  z wykształcenia historyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkudziesięciu opracowań heraldycznych - przedstawił wraz z opisem dwanaście szkiców herbu i osiem szkiców flagi. 

 

W wyniku podjętych działań w projekcie do dnia sporządzenia raportu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

  • wykonanie produktów projektu przez zatrudnionego Eksperta: opracowanie historyczno-heraldyczne „Heraldyka Gminy Łużna”, opracowanie szkiców herbów i flagi – symboli gminy, wybór szkiców herbu i flagi;
  • konstruktywny i sprawny przebieg spotkań Społecznej Rady Konsultacyjnej, zorientowanych na cel projektu (dzięki zaangażowaniu Moderatora);
  • przeprowadzenie dwóch spotkań Społecznej Rady Konsultacyjnej z udziałem gości zaproszonych (różnych grup społecznych), celem prac nad opracowaniem symboli wyróżniających gminę i społeczność lokalną;
  • możliwość włączenia społeczności lokalnej w projekt, tym samym w sprawy gminy;
  • integracja społeczeństwa wokół celu projektu;
  • wzbudzenie aktywności społecznej i poczucie tożsamości ze sprawami i życiem gminy;
  • włączenie młodego pokolenia w projekt i sprawy życia gminy.               

Pliki do pobrania

Nazwa