Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

II spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl

28.07.2015

II Spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Przemyśl odbyło się 28 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przemyślu.

Przedmiotem spotkania była kontynuacja prac nad Gminną Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020. Program spotkania obejmował diagnozę problemów społecznych, grupowanie i ostatecznym nazwanie problemów oraz ustalenie hierarchii ważności problemów.

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy. Uczestnicy spotkania zapoznali się z sytuacją społeczną w sferze zjawisk społecznych mających wpływ na procesy wykluczenia społecznego. Wspomniano o zasobach pomocy społecznej w tym problemach osób ubogich, trudnym do obiektywnego opisania  zjawisku bezrobocia, problemach osób niepełnosprawnych, osób starszych i schorowanych oraz osób ulegających uzależnieniom ale także poświęcono dużo uwagi problemowi przemocy domowej i nieporadności opiekuńczo – wychowawczej w rodzinach.