Projekty

Projekt Archiwalny Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Obszary działania
Fundatorzy
Czas realizacji:
marzec 2014 – marzec 2016
Budżet całkowity:
388 600,00 zł

I spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice

03.08.2015

3 sierpnia 2015 roku odbyło się I Spotkanie Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice.

Spotkanie było poświęcone opracowaniu koncepcji wioski tematycznej.  W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym: przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy miejscowości Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i niektórych jednostek organizacyjnych Gminy.

Uczestnicy pierwszego spotkania, które prowadziła p. Marta Bohdziewicz - Lulewicz (specjalista ds. wiosek tematycznych), poznali etapy zakładania wioski tematycznej:

Etap I: diagnoza miejscowości (określaliśmy, co mamy do zaoferowania, co nas wyróżnia);

Etap II: wizyta studyjna (złożymy taką wizytę w Pogorzanach- Szczyrzycu);

Etap III: wypracowanie tematu przewodniego (dzieliliśmy się pomysłami na wioskę historyczną oraz związaną z symbolem naszej Gminy- jabłkiem, a obejmującą tematem i obszarem całą gminę, a nie konkretną miejscowość);

Etap IV: planowanie oferty turystycznej;

Etap V:testowanie pomysłów (np. organizacja imprezy nawiązującej do tematu);

Etap VI: tworzenie sieci partnerów (np. nawiązanie współpracy z gospodarstwami agroturystycznymi i spółdzielniami działającymi na terenie Gminy Raciechowice).

Uczestnicy zapoznali się również z przykładami okolicznych wiosek tematycznych: „Pogorzany- Szczyrzyc- brama do skarbów świata” i „Kostrza- Sadek. Kraina pod zielonym wielorybem”. Te przykłady inspirują do stworzenia „długiego łańcucha korzyści”: własnej oferty warsztatów, produktów, gier terenowych, które wzbogacą ofertę naszej wioski tematycznej.