Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn

15.05.2016

Stowarzyszenie „Ekopsychologia” w Grabinie współpracuje Gmina Zarszyn od 2013 r. Dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze. Dzięki stowarzyszeniu przystąpiliśmy do „Porozumienia Karpackiego”. Uczestniczyliśmy w wielu projektach realizowanych przez tą organizację. Mieszkańcy Gminy Zarszyn, jak również pracownicy urzędu zdobywali nowe doświadczenia i podnosili kompetencje w różnych dziedzinach życia społecznego. Współpraca ze stowarzyszeniem przełożyła się również na dobrą współprace międzysektorową w naszej gminie. Działania realizowane w projektach otworzyły nam okno na świat, poznaliśmy wielu ciekawych ludzi jak również pozyskaliśmy nowych partnerów, mamy także możliwość promowania naszej małej ojczyzny. Spotkania , warsztaty, konferencje pozwoliły nam dogłębnie poznać „Konwencję Karpacką „. Umożliwiły naszym organizacjom pozyskać środki na „Karpackie inicjatywy lokalne” (3 inicjatywy). Nie byłoby tak dobrej współpracy, gdyby nie kompetencję, doświadczenie członków i pracowników Stowarzyszenia. Zawsze życzliwi otwarci na innowacyjne pomysły, dostępni prawie o każdej porze dnia. Dobra opinia wśród naszych pracowników i uczestników wszystkich działań przyczyni się na pewno do dalszej dobrych wspólnych działań .W imieniu samorządu i organizacji społecznych dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę dalszych sukcesów Waszej organizacji.

Wójt Gminy Zarszyn
Andrzej Betlej

Pliki do pobrania

Nazwa