Maciej Nitka - Pracownik Architektury

04.05.2016

OPINIA

Chrzanów, 04.05.2016r.

W latach 2014 i 2015 uczestniczyłem w pracach Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach programu „Karpaty Łączą”.

Praca Grupy dotyczyła opracowania dokumentów na organizowane – także w ramach Programu – II Forum Karpackich Gmin. Powstał bardzo inter4esujący dokument Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach uzupełniony Apelem do Mieszkańców i merytorycznym Słowniczkiem pojęć.

Mam głęboką satysfakcję wynikającą z przebiegu tej współpracy. Jest to zasługa Organizatora – Stowarzyszenia Ekopsychologia. Zarówno przygotowanie merytoryczne jak i organizacja spotkań i Forum stały na bardzo wysokim poziomie. Ułatwiło to pracę wszystkim uczestnikom i umożliwiło przygotowanie dobrych materiałów końcowych. Było to także możliwe na skutek zebrania w Grupie Roboczej specjalistów różnych dziedzin, którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie Stowarzyszenia.

Pracując równocześnie dla albo w innych organizacjach pozarządowych – mam porównanie metod organizacji pracy. Dlatego z tym większą satysfakcją odnotowuję fakt możliwości pracy dla Stowarzyszenia Ekopsychologia jak też i z powodu przebiegu pracy jak i jej efektów. Polecam Stowarzyszenie Ekopsychologia, jako dobrego organizatora i prowadzącego istotne merytoryczne projekty.

Maciej Nitka, architekt IARP

Pliki do pobrania

Nazwa