Aktualności

Zgłoszenia Gmin i Szkół do projektu "Świat Karpat"

29.07.2022

W ramach projektu „Świat Karpat” proponujemy zorganizowanie dedykowanego nauczycielom z Państwa Gminy szkolenia „Świat Karpat - kompleksowa edukacja w zakresie ochrony przyrody regionu karpackiego”, dotyczącego atrakcyjnych metod edukacyjnych, wypełniających jednocześnie podstawę programową.

 

Propozycja współpracy obejmuje z naszej strony:

  • nieodpłatne przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla grupy maksymalnie 20 nauczycieli (przedmiotów: biologia, geografia),
  • nieodpłatne przekazanie do szkół atrakcyjnych materiałów edukacyjnych (podręcznik „Świat Karpat”),
  • zapewnienie posiłków, przerw kawowych oraz noclegów uczestnikom szkoleń.

 

Ze strony Gminy oczekujemy:

  • pomocy w rekrutacji maksymalnie 20 nauczycieli z Państwa Gminy.

 

Szkolenie dedykowane nauczycielom, z Państwa Gminy zostanie zorganizowane w miesiącu wrześniu, październiku lub listopadzie 2022 r. lub w roku 2023.

 

 

Wszelkie kwestie organizacyjne chętnie omówimy telefonicznie lub mailowo.

Osoba kontaktowa:

Monika Ochwat-Marcinkiewicz

telefon kontaktowy: 785 341 089

adres mailowy: ekopsychologia@ekopsychologia.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://ekopsychologia.pl/wydarzenia/zgloszenia-gmin-i-instutucji-do-projektu-swiat-karpat-2/